I-Free Group Investment Committee

 • Kirill Gorynya

 • Vasiliy Kuntsevich

 • Vyacheslav Ovchinnikov

 • Kirill Petrov

 • Dina Popova

 • Sergey Shulga

i-Free Ventures

 • Georgy Zamyshlyaev

  Investment director

 • Anastasia Lazibnaya

  Investment director

 • Dinara Tagirova

  Investment Analyst